Ενημέρωση

Τι θα περιλαμβάνει η επόμενη αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών Upgrade A1173;

Η Αναβάθμιση του λογισμικού ΦΗΜ σύμφωνα με την Α 1173/2022 περιλαμβάνει την υλοποίηση της απόφασης. Οι αλλαγές ενδεικτικά περιλαμβάνουν :
• Δυνατότητα διασύνδεσης με EFT-POS.
• Λειτουργία αναβάθμισης firmware ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ απομακρυσμένα και αυτόματα
• Λειτουργία έκδοσης πιστωτικών παραστατικών Λιανικής και Χονδρικής
• Λειτουργία έκδοσης ακυρωτικών παραστατικών Λιανικής και Χονδρικής.
Τα ακυρωτικά παραστατικά εκδίδονται μόνο για το τρέχον Ζ.
• Δυνατότητα χαρακτηρισμού εσόδων σύμφωνα με την πλατφόρμα myDATA.
• Επαύξηση των δεδομένων του QrCode των παραστατικών.
• Αυτόματη επιβεβαίωση μεταφοράς δεδομένων στο Ζ
• Δυνατότητα διόρθωσης – ακύρωσης σε είδη, της υπό έκδοση νόμιμης απόδειξης.
• Νέες φορολογικές και λογιστικές αναφορές.
Πάντα πρώτοι και δίπλα σας τηλ. 2333026299